در رشد و کاستی ها همه مسئولیم .....

روی سخنم با دلسوزان ورزشی و غیر ورزشی میباشد

شاید همه با جملاتی مانند به ما چه مربوط و ما چکاره ایم ؟

ما که کاری نمیتوانیم بکنیم و ...... ؟

مگر ما با هم در این شهر زندگی نمکنیم ؟

مگر ما با هم در این شهر نفس نمی کشیم ؟

مگر ما از لحاظ قومی به یکدیگر متصل نیستیم ؟

مگر ما هر روز همدیگر را نمی بینیم ؟

مگر میشود بی تفاوت بود ؟

امروز باید در حد توان همه دست بدست یکدیگر داد و از جوانان ورزشکار

دفاع کرد و به یاری باشگاههای ورزشی آمد که دیگر توان مالی آنها تعطیلی را فریاد میکشد

مسئولین محترم توجه کنید اگر امروز شاهد تعطیلی باشگاههای ورزشی هستیم این زنگ خطر ی است که امروز صدایش بگوش نمیرسد

فردا و فرداها است که طنین فریادش گوش ما را هم کر میکند وما امروز باید هوشیار باشیم تا نگذاریم باشگاههایی که سابقه خدمت چندین ساله به جوانان این شهرستان داشته اند با تعطیلی از سوی مدیران مواجه گردند ومدیریت این باشگاهها نشاندهنده مدیران مدبر و کار بلد است وگرنه تعطیل نمودن که بسیار ساده است 

امید واریم با تدبیر و مدیریت نگذارند پایگاه و باشگاه جوانان این شهرستان تعطیل شوند ، باشگاههایی همچون شهرداری - زغالشویی که محلی برای پرورش بازیکنان فوتبال شهرمان بوده است

/ 1 نظر / 34 بازدید
سعید -ک

سخنی با تاج ریاست محترم سازمان لیگ آقای تاج مامردم کرمان پس از تحمل یک فصل پررنج حالا قرار شده با مساعدت شرکت مس و خرید امتیاز تیم راه آهن به لطف خدا دوباره به لیگ برتر برگردیم. شما اعلام کرده اید که با این موضوع مخالف هستید صرف نظر از جایگاه حقوقی شما که اختیار این کار را دارید یا ندارید توجه شما را به چند نکته جلب می نمائیم: حضور مس در لیگ برتر ایران باعث شور و نشاط اجتماعی در استان کرمان شده و آسیبهای اجتماعی به شدت کاهش یافته است، آیا شما با کاهش آسیب های اجتماعی در استان کرمان مخالفید؟ ما انتظار داریم شرکت مس امتیاز ورود به لیگ برتر را خریداری کند و این را حق مسلم مردم کرمان می دانیم، آیا شما با حق مسلم مردم کرمان مخالفید؟ مس برای کرمانیها یک درمان اجتماعی است و تنها یک تیم ساده فوتبال نیست نیست ، آیا شما با درمان مشکلات اجتماعی مردم کرمان هم مخالفید؟ حضور مس کرمان در لیگ برتر فوتبال کشور حق مردم استان کرمان است. تمام مقامات استانی و محلی کرمان به اهمیت حضور تیم مس در لیگ برتر اشراف کامل دارند و اهمیت وجود آن را در یک استان شرقی کشور که دروازه ورود مواد مخدر هم هست را می دانندو با در نظر گرفتن همه این