رفتارهای بازیکنان را کنترل کنید........

اگر بفهمید بازیکن شما چرا بد رفتاری می کند بویژه اگر اینکار را فراوان تکرار می کند بهتر می توانید از راه آموزش تمرین و اصلاح به او کمک کنید . معمولا بازیکنان به یکی از دو دلیل زیر بد رفتاری می کنند :
* بازیکنان بد رفتار احتمالا بازیکنانی بی انگیزه اند. باید دریابید چرا آنها بی انگیزه اند . آیا بی انگیزگی آنها با شرایط خانه ؛ مدرسه یا دوستان ارتباط دارد؟ آیا مربیگری شما آنها را بی انگیزه کرده است؟
* بازیکنان بد رفتار گمان می کنند به تیم تعلق ندارند و برای تیم مهم نیستند. چرا بازیکنان تیم شما احساس نا امنی و بی اهمیتی می کنند؟
اگر رفتار مثبت بازیکنان توجه شما را به خود جلب نکند ؛ بازیکنان گمان می کنند می توانند با بد رفتاری توجه شما را جلب کنند. آنها تصمیم می گیرند با جدل کردن ؛ مخالفت کردن ؛ دروغ گفتن ، مقاومت در مقابل دستورات و ضایع کردن وقت تیم کار را بر شما دشوار کنند. اگر احساس کنند نسبت به آنها بی عدالتی شده است؛ ممکن است تلاش کنند با رفتار ظالمانه از شما یا هم تیمی ها انتقام بگیرند. برعکس برخی دیگر از بازیکنان که بی انگیزه شده اند یا احساس بی اهمیتی می کنند ممکن است احساس بی کفایتی و افسردگی خود را نشان دهند.آنها گمان می کنند تلاشان بی فایده است زیرا همیشه خراب می کنند . این بازیکنان ممکن است ترجیح دهند دلقک تیم باشند ، از تلاش زیاد پرهیز کنند و یا اصلا فوتبال را کنار بگذارند. نکته مهم برای مربی آن است که فراتر از بد رفتاری بازیکنان را ببیند و به دنبال علت آن بگرد. اگر گاهی با بازیکنان بد رفتار صحبت کنید به شما خواهند گفت علت بد رفتاریشان چیست و البته گاهی هم نخواهند گفت.

راهبردهای اصلاح رفتار

1 ـ اول ببینید بد رفتاری نقض قانون بوده است یا نقض قوانین تیم شما . اگر نقص قانون رخ داده باشد ممکن است ضرورت داشته باشد موضوع را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهید.
2 ـ اگر هنگام تمرین یا مسابقه رفتار ناشایستی رخ دهد از او بخواهید رفتارش را تغییر دهد. محکم و محترمانه حرف بزنید . اگر رفتار ناشایست خارج از حیطه شما رخ دهد معمولا نمی توانید درخواست اصلاح کنید.
3 ـ اگر بازیکنی یکی از قوانین تیم را بشکند ، باید پیامد مناسب را اعمال کنید. پیامدهایی را که برای هر قانون شکنی در نظر گرفته اید برای مقابله با بد رفتاری به شما کمک خواهند کرد.  یادتان باشد با بد رفتاری به سرعت ؛ همسان و محترمانه برخورد کنید.

/ 0 نظر / 14 بازدید