درد دلی با سید امجد مسعودزاده مدیر آکادمی های مس..........

 سلام . شما خود فوتبالیست بودید و در زرند فوتبال بازی کردید و کاملا واقف هستید زرند استعدادهای فوتبالی زیادی دارد . واگر توجه وعنایت به فوتبال این شهر بشود .درآینده نزدیک میتواند فوتبالیستهای خوبی را به استان معرفی نماید

وبرایتان در این مدت کوتاه از عمر آکادمی زرند ثابت گردیده که رشد چشمگیر داشته و میتوان با سرمایه گذاری بیشتر بازدهی بهتری را داشت ........

/ 0 نظر / 3 بازدید