سخنی با شما ..........و

سخنی با صاحبان باشگاهها و مسئولین

اگر امروز مشاهده میگردد در ورزشگاهها و میادین ورزشی اعمال غیر ورزشی را، اینها نتیجه و عملکرد ضعیف مسئولین و مدیران باشگاهها است که کار فرهنگی را سرلوحه اول خود قرار ندادند وشاید هم باور نداشتند روزی به این سراب گرفتار خواهند شد و اکنون هم دیر نیست . میتوان برای آینده برنامه ریزی نمود وبا داشتن برنامه های بلند مدت برای ورزش و فرهنگ ورزشی و با استفاده از صاحبان اندیشه و اخلاق ، آینده ورزشی نسل تازه به عرصه آمده و جوان را (پوریای ولی و پهلوان تختی )  پرورش داد

با امید به آینده باید زندگی نمود

/ 0 نظر / 4 بازدید