قسمت دوم راههای کم کردن استرس .....

فشار از سوی مربیان:

انتقاد کردن قسمت مهمی از کار مربیان است اما انان باید با کاستن از شدت انتقادات این کار را به صورت مفید انجام دهند .اگر شما به شکل روزانه جملاتی مانند (چند بار بهت گفتم)،(عجب پاس دادی) را بکار میبرید باید بدانید که بازیکن این جملات را در روز بازی به خاطر خواهد اورد و احساس فشار روانی باعث افت بازی او خواهد گردید .

پس به جای استفاده از جملات بالا بهتر است:

1-توجه خود را روی انچه بازیکن به خوبی انجام میدهد متمرکز کنید.

2-با آموزش سعی در بهبود  بازی انان داشته باشید نه با انتقاد منفی و نق زدن.

به عنوان مثال به جای( چه شوت بی دقتی ) بگویید ( چه جاگیری خوبی ) و بعد روش شوت زدن دقیق را با نشان دادن به او آموزش دهید .

به جای استفاده از جمله ( چه پاس بدی ) بگویید ( چه پاس به موقعی ) و بعدروش پاس دقیق دادن را به او نشان دهید .

 چند نکته: 

1- بازیکنان باید حس کنند شما از آنان توقع تلاش برای بردن دارید و نه صرفا بردن بازی .

2 -قبل از بازی بازیکنان را از اشتباهات در بازی نترسانید و به آنها نگویید که ( مرا ناامید نکنید ) یا ( آبروی من را نبرید ) .

3 -طی مسابقه مدام در کنار خط پرسه نزنید و به زمین یا اشیا ء اطراف خود لگد نزنید .

4 - هیچگاه یک بازیکن را بلافاصله بعد از اشتباه تعویض نکنید .

این اشتباهات باعث میگردند شما از شوت زدن ، پاس بلنددادن یا تکل زدن بترسند بنابر این بازیکن باید حس کند شما برای تلاش ، بیش از نتیجه ارزش قائل هستید فراموش نکنید بدترین شوت ، شوت نزدن است پش فشار را از بازیکنان خود دور کنید .


/ 1 نظر / 16 بازدید
م ز

عالی بود