درد دل با مدیر عامل صنعت مس ........

سلام . بزرگوار ،شما فوتبال و مسائل فوتبال را بهتر از هر کسی میشناسید و سالیان سال در این فوتبال بوده اید ،یک گوشه چشمی به شهر ما داشته باشید . زرند فوتبال خیز است اما عدم مدیریت های فوتبالی ، عدم توجه به جوانان و رده های پایه ، فوتبال این شهر را از جایگاه واقعیش دور نگه داشته است . میطلبد اکنون که آکادمی صنعت مس در این شهر بصورت جدی فعال است شما بزرگوار هم دایره توجه خود را بیشتر نموده و ما را در انجام بهتر این امر حمایت بیشتری نمایید .

با تشکر ابراهیمی

/ 0 نظر / 4 بازدید