تابستان امسال با ما باشید .......

ثبت نام کلاسهای تابستانی

  آموزش زبان انگلیسی و فوتبال آغاز شد         

آموزش زبان انگلیسی : خیابان فلسطین موسسه ایران زمین

 تلفن تماس :3 - 4238152

آموزش فوتبال : خیابان انقلاب کتابفروشی ابراهیمی

 تلفن تماس-4227250  - 09132975926

/ 0 نظر / 20 بازدید