مسئولین ورزش استان باید جوابگوی ورزشکاران زرند باشند ......

سالهاست چمن استادیوم های زرند راخراب نمودند و قول کاشت جدید را داده اند و فوتبال زرند را به امان خدا رها نمودند و کسی هم جوابگو نیست ، بتازگی یکی از زمینها را زیر کشت برده اند و تازه هزار مشکل دارد باید از آبی که توسط تصفیه خانه بیرون میاد چمن را آبیاری نمایند و هزاران مشکل دیگر ..............

ورزشکاران از مسئول ورزش استان میخواهند از نزدیک در جریان کمبودهای ورزشکاران باشند و یک دیداری هم از این شهرستان داشته باشند واقعا زرند مردم خونگرم و میهماندوستی دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید