راههای پیشرفت داوران ورزشی...........

چگونه یک داور پیشرفت می کند؟

     


1- برای یک داور خوب شدن شما باید یادگیری و پیشرفت را در هرمسابقه ادامه دهید. 2- تجربه بهترین معلم و سازنده اعتماد بنفس است. 3- قضاوت تعداد بیشتری از مسابقات راحتی و اعتماد بنفس شما را افزایش می دهد. 4- بعضی اوقات دریک مسابقه اتفاقی روی می دهد و شما مطمئن نیستید که تصمیم درست گرفته اید بعد ازمسابقه به کتاب قانون و پند هایی که به داوران داده است مراجعه و دوباره آنرا مطالعه کنید. 5- با داوران باتجربه درباره تصمیماتی متقاوتی که گرفته اید بیشتر صحبت کنید و یا بوسیله نامه و پست الکترونیکی از یک داور باتجربه سئوال کنید. 6- به نحوه قضاوت داوران باتجربه نگاه کنید و توجه کنید که آنها چگونه با وضعیت های خاصی که سبب به مشکل خوردن یک داور می شود برخورد می کنند. 7- تماشا نحوه قضاوت شما بوسیله داوران قدیمی تر و انتقاد و یادآوری اینکه چگونه بیشتر تلاش کنید و پیشنهادهایی که آنها به شما می دهند سودمند می باشد. 8- جستجو در نحوه قضاوت داوران باتجربه بوسیله حرکت کردن در کنار آنها یک تجربه بسیار ارزشمندی است که بدست می آورید و یادداشت برداری از راه هایی که موجب پیشرفت شما در قضاوت مسابقات خواهد شد. 9- این مهمترین ابزار است، شما یک بار برای چندین مسابقه انجام داده اید برای اینکه تجربه داوران قدیمی تر را داشته باشید بپرسید مثل کمک داوران خودتان زمانی که در یک مسابقه قضاوت می کنید. 10- به آرامی حرکت کنید و در مسابقات مشکل تر پیشروی کنید ولی عجله نکنید، مثل یک داور مسلط با درگیرشدن در مسابقات سخت تر رشد کنید، زمانی شما به سطحی از اعتماد بنفس و راحتی در قضاوت خواهید رسید جایی که این مسابقات را به شما واگذار می کنند. 11- مسابقات را درهر سطح ممکن نگاه کنید این به شما کمک می کند که فقط توانایی های قضاوت داور را یادنگیرد بلکه درباره مسابقات نیز موارد مهمی را اندوخته کنید. 12- در سمینارهای داوری و کارگاه ها و کلینیک های ورزشی شرکت کنید

/ 0 نظر / 18 بازدید