آیا فوتسال زرند جایگاهی فراتر هم دارد .......

فوتسال قدرت مقابله در برابر فوتبال را دارد

آری وقت آن رسیده که به فوتسال توجه ویژه کرد . وبا توجه به بضاعت خوب و علاقه جوانان به این ورزش بایستی سرمایه گذازی بیشتر و برنامه ای جامع تدوین نمود تا در آینده شاهد شکوفایی بیشتر و اصولی تر فوتسال زرند در سطح کشور باشیم .

/ 0 نظر / 4 بازدید