پیام تسلیت

پیشکسوت فوتبال آقای حسین وفازاده دار فانی را وداع گفت

این مصیبت را به جامعه ورزشی بخصوص خانواده و بستگان آنمرحوم تسلیت و برای آنان از درگاه

خداوند متعال صبر آرزومندیم

/ 0 نظر / 31 بازدید