تیم با انگیزه مس ازچه رنج میبرد........

بازی مسو فجر شیراز در جام حذفی-2

تیمباانگیزهوپرتوانمسازچهمشکلیضربهمیخورد؟

 این تیم بسیار خوب فوتبال بازی میکند اگر بخواهیم در 3 خط بازی  این تیم نگاهی داشته باشیم .

خط دفاعی خوبی دارد اما نقاط ضعفی هم دارد اگر در بازیهایی که این تیم انجام میدهد

خوب دقت کنیم دفاع این تیم فردی بودن را به گروهی و جمعی دفاع کردن ترجیح میدهند و این از نقاط ضعفی است که منجر به خوردن گل در لحطاتی از بازی میگردد

خصوصا لحظاتی که دفاع شکل و آرایش خوذ را از دست میدهد و بایستی به دفاع ها در وهله اول این را گوشزد کرد که  اول نباید گل بخوریم و اگر میخواهیم گل نخوریم باید آرایش دفاعی را در حمله و دفاع رعایت کرد.

عمق دفاع ما مشکل دارد و تجمع در این منطقه کم است و در مواقعی حتی حالت تک به تک داریم.

در میانه میدان سکانداری که بتواند تیم را با تبحر و تکنیک خود به دفاع و حمله راهنمایی کند نیست وچنانچه هم بفکر شما هست کارش را بدرستی انجام نمیدهد

فاصله خطوط زیاد است ودر مواقعی بسیار کم است ، درست در مواقع دفاع فاصله هافبکها با دفاعها زیاد است و اصول دفاعی رعایت نمیشود .

ودر مواقع حمله فاصله خط هافبک با حمله زیاد است و ارسال توپهایی که از جناحین سانتر میشوند اکثرا بعد از دفع حریف تبدیل به ضد حمله میشوند

 

شاید خیلی ها تصور داریم که بهترین دفاع حمله است . پس چرا ما با بیشترین حملات بازنده هستیم

همه این ناکامی ها برمیگردد به عدم رعایت مسئولیت بازیکنان که بعلت رعایت نکردن وظایف خوداین تیم نمیتواند نتیجه مطلوب بگیرد.

دومین عامل : عدم آرامش تیمی است که در پشت زمین فعالیت میکننداز مربی گرفته تا سرپرست و حتی بازیکنان ذخیره که به تیم اضافه میشوند نمیتوانند موثر باشند

زیرا ما ایرانیها تصمیم داریم رکورد عربها را در مربی اخراج کردن بزنیم و این رکورد زنی عامل نابود کردن فوتبال این مرز و بوم گردیده و کمتر مربی جرات میکند دست به جوان گرایی و بومی گرایی بزند زیرا همه تیمهای حاضر در لیگ قصد داریم بهر قیمتی قهرمان شوییم حتی با زیر پا گذاشتن ارزشها که کم کم ارزشهای ما تبدیل به بی ارزشی گردیده

و پهلوانی جایش را به قهرمانی داده اما نه از قهرمانی واقعی بلکه ....................

تا زمانیکه که به تیمهای پایه اهمیت واقعی نشان نمیدهیم

مربی های کاربلد را برای تیمهای بزرگسال میاوریم و فلسفه ی برای مدارس و آکادمی های فوتبال کشور نداریم هرگز انتظار شگفتی و اعجاز از تیم ملی نداشته باشیم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید