بازدید دکتر امیری نماینده زرند از آکادمی فوتبال این شهر .............

دکتر امیری نماینده مردم زرند وکوهبنان از آکادمی فوتبال مس زرنددیدن کرد ....

 در این دیدار صمیمی که در زمین چمن مصنوعی استادیوم 22 بهمن صورت گرفت . دکتر

امیری با دادن انگیزه مضاعف به فوتبالیستهای رده های  11 و 12 و 13 ساله و صحبتهای

دلسوزانه از فوتبالیستها خواست که با پشتکار و جدیت به کار خود ادامه داده و آرزوی

موفقیت وسلامتی آنان را از درگاه احدیت خواستار و همچنین قول کمک مالی را به این

ورزشکاران داد

 در خاتمه ورزشکاران و مربیان از حضور ایشان قدردانی نمودند .........

/ 0 نظر / 11 بازدید