فوتسال زرند در آغاز راه است احتیاج به حمایت همگان دارد...............

ره صد ساله را یک شبه نمیشود پیمود

عادت کرده ایم فقط انتقاد کنیم و فکر میکنیم ظرفیت آن را همه دارند و اصلا به عاقبت امر فکر نمی کنیم چرا؟

 

چرخ فوتسال تازه به راه افتاده، تازه داره لیگ کشوری را تجربه میکنه ، میشه بهتر بود ، میشه خیلی از باورها را باور داشت ، میشه حرف برای گفتن داشت ،

ومیشه به آینده فکر کرد ، اما با برنامه نه با هیاهو ، نه با ناامیدی ، نه با شعار های غیر اخلاقی و غیر منطقی ، ......................

حواسمان باشه اگه اخلاق را از دست دادیم همه چیز را باختیم.

ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید