گوشه ایی از خاطرات داوران ...............

داوران زرندی استحقاق سوت زدن در لیگ های کشوری را دارند.

داوران خوب زرندی باید در مسابقات کشوری سوت بزنند . زیرا استحقاق آن را دارند. جا  دارد استان به آنها توجه بیشتری نماید . و هیئت فوتبال استان همچون گذشته دایره توجه را به داوران زرندی هموار نماید . تا از استعداد خوب داوران زرندی در مسابقات کشوری استفاده گردد . همچنین داوران زرندی بایستی تمام هم و غم حود را بکار گیرند تا با داوری خوب خودشان نمره قبولی گرفته ودر آینده شاهد داوریهای خوب این عزیزان باشیم .

داوران زرندی باید از افرادی همچون احد سلطانی ، سید رضا مهدوی ، مهدی باقری و حسین ابراهیمی، الگو پذیری نمایند .

/ 0 نظر / 5 بازدید