تنگ‌ کردن‌ زاویه‌ مهاجم.......

 

تنگ‌ کردن‌ زاویه‌ مهاجم

  هنگامی‌که‌ دروازه‌بان‌ به‌ قصد مقابله‌ و توپ‌گیری‌ از روی‌ خط‌ دروازه‌ به‌ سمت‌ مهاجم‌ حرکت‌ می‌کند یا در نقطه‌ مناسبی‌ به‌ منظور کوچکتر کردن‌ محدوده‌ هدف‌ مهاجم‌ استقرار می‌یابد، عمل‌ (تنگ‌ کردن‌ زاویه ) را انجام‌ می‌دهد.

طرز قرارگیری‌ و فاصله‌ دروازه‌بان‌ از خط‌ دروازه‌ در موقعیتهای‌ مختلف‌ :

   زمانی‌که‌ توپ‌ دریک  سوم  میانی‌ است‌ :

  در این‌ حالت‌ باید روی‌ خطی‌ که‌ از وسط‌ دروازه‌ به‌طرف‌ توپ‌ کشیده‌ می‌شود، به‌ فاصله5 تا10  متری‌ خط‌ گل، قرار بگیرد.

   هنگامی‌که‌ توپ‌ در یک سوم زمین‌ حریف‌ است‌ :

  در این‌ شرایط‌ دروازه‌بان‌ بایستی‌ روی‌ خطی‌ که‌ از مرکز دروازه‌ به‌ طرف‌ توپ‌ کشیده‌ می‌شود بین‌نقطه‌ پنالتی‌ تا خط‌ هیجده‌ قدم‌ قرار بگیرد.

وقتی‌که‌ توپ‌ در یک سوم زمین‌ خودی‌ است‌ :

باید بر روی‌ خط‌ دروازه‌ واقع‌ شود.

تکنیک‌های‌ تهاجمی‌ دروازه‌بان‌

  هر یک‌ از بازیکنان‌ هنگامی‌که‌ توپ‌ را در اختیار می‌گیرد، باید بلافاصله‌ طرح‌ریزی‌ جدیدی‌ برای‌ حمله‌ انجام‌ دهد. دروازه‌بان‌ نیز از این‌ امر مستثنا نیست‌ چون‌ به‌ محض‌ به‌دست‌ آوردن‌ توپ‌ می‌تواند آن‌ را در بهترین‌ منطقه‌ و فضا به‌ جریان‌ گذارد و اگر این‌ عمل‌ با ارسال‌ سریع‌ و به‌موقع‌ توپ‌ به‌ همبازی‌ تواءم‌ شود ممکن‌ است‌ بسیار کارساز باشد

  معمولاً دروازه‌بانان‌ از سه‌ تکنیک‌ برای‌ پرتاب‌ توپ‌ با دست‌ استفاده‌ می‌کنند: پرتاب‌ زمینی‌ یا غلتانیدن‌ توپ، پرتاب‌ به‌ روش‌ نیزه‌ و پرتاب‌ از بالای‌ سر. همچنین‌ از سه‌ نوع‌ ضربه‌ با پا استفاده‌ می‌شود که‌ عبارتند از : ضربه‌ کاشته، ضربه‌ دراپ‌ و ضربه‌ مستقیم‌ با روی‌ پا.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید