دردل با مردم خیر و نیک اندیش زرند و مسئولین ارجمند شهرستان زرند.......

میدانم همه از خیابانها  و محله های زرند که عبور میکنید مکانهایی را میبینید که

درب آنها قفل است و در مواقعی خاص درب آنها باز میشود و آن وقت نماز است

ویا در مناسبتهای خاص. ولی طول سال دربها بسته اند ......

ووقتی به مکانهای ورزشی سر میزنیم میبینیم چندین نوبت صف جوانان که در انتظار ند که بتوانندبه ورزش بپردازندودر طول روز شاید بتوانندیک ساعت به ورزش بپردازند.....

و آدمی خیلی دلش میکیره چرا نباید این جوانان مکانهای ورزشی دلخواه در اختیارشان باشه تا وقت بیکاریشان را صرف ورزش کنند........

چرا مردم خوب زرند اینهمه مسجد وتکیه میسازند ولی مکان ورزشی نمیسازند. چرا از استفادهای ورزشی بی خبرند .یا مبلغین ما اطلاع رسانی نمیکنند......

یامسئولین ورزشی و شهرستان کم لطفی میکنند واز خیرین در زمینه ورزش استفاده نمیکنند و اگر هم استفاده میکنند صحیح استفاده نمیکنند ...

چندین سال است که زمینهای چمن فوتبال زرند تخریب شده و بتازگی یکی از زمینها زیر کشت رفته است .......

فوتبال زرند به انتهای سقوط خودش نزدیک شده جز چند تیم فوتبال که در استان مشغولند تیمی که نشاندهنده فوتبال باشد وجود ندارد...

سال پیش با هزاران گرفتاری توانستند بازیهای دسته برتر را فشرده برگزار کنند ..

دیگر نه خبری از رده های سنی و نه خبری از بازیهای پایه است ....

در صورتیکه هستی و وجود فوتبال از داشتن بنیه زیر بنایی فوتبال است که ما فراموش و گاهی هم باید حق داد زیرا کجا و در چه جایی باید تیمها بازیکن بسازند.؟

هر هیأت فوتبالی هم که میاید وقتی با مشکلات مواجه میشوند چاره ی جز خداحافظی ندارند .....

تازه بمانند هم باید تماشگر باشند زیرا یک زمین چمن وجود دارد آن هم متعلق به شرکت ذغالشویی.....

اینهمه بازی و یک زمین چمن .... چندین سال است از زمین چمن این شرکت استفاده میشود ودیگه چمنی ندارد . تبدیل به زمینی شده که یادش بخیر زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از بس که گلوله روی زمینها فرود آمده بود مثل چلو صافی شده بود و این زمین هم به چنین سرنوشتی دچار شده است ....

چندین فرماندار و مسئول تربیت بدنی عوض شدند و این زمینها تکان نخوردند....

ای کاش همینطور که مسئولان را در این شهر عوض میکردند . این بیچاره زمینهای فوتبال را هم تعویض میکردند ......

ورزشکاران از فرماندار جدید مصرانه میخواهند به داد فوتبال زرند و دیگر ورزشها

برسید . وبا پیگیرییهای سرسختانه زمین های ورزشی شهر را که نیمه کاره اند وفقط میخواهد که پیگیر بود و بودجه آنها مصوب شده به اتمام رساند .../ 0 نظر / 11 بازدید