تیم های فوتبال زود شکل میگیرند اما زود هم ..........

تیم فوتبال شهدای اسد آبادی ( امام حسن مجتبی ) .

تیمی که بازیکنان با انگیزه وخوبی دارد اما عدم مدیریت و نداشتن اصول باشگاهداری هر لحظه احتمال تعطیلی را در آن بصدا در میآورد.....

لذا مدیرانی که قصد ایجاد باشگاه را دارند بایستی اول اصول اولیه باشگاهداری   را رعایت نمایند تا خدای ناکرده آسیب روحی و روانی به بازیکنان این تیمها وارد نگردد .

با آرزوی موفقیت برای این تیم .

/ 0 نظر / 4 بازدید