چرا ورزش پهلوانی و مردانگی تبدیل به خشونت و زشت میگردد ......

همه ما دم از پهلوانی میزنیم اما کمتر در میدان عمل میکنیم

سالهاست اتفاقات بیشتر گردیده و همه دنبال مقصرییم . اما واقعا مقصر کیست

باشگاهها در برنامه های فرهنگی خود ناموفق عمل میکنند در صورتیکه همه باشگاهها به دنبال اسم خود (فرهنگی) را یدک میکشند ، یا اینکه در اجتماع کار فرهنگی کمرنگ گردیده ،یا اینکه در خانوادهها کمتر به این موضوع اهمیت داده میشود . اینها سوالاتی است که باید برای آنها جواب پیدا نمود .

منتظر نظرات شما دوستداران ورزش پاک و پهلوانی هستیم

/ 0 نظر / 8 بازدید